1.bendra gaisrinės saugos

2.administracinių patalpų

3.dirbtuvių

4.gamybinių patalpų

5.grožio salono

6.medžio apdirbimo

7.sandėlio

8.statybos

9.darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas

Ir kiti