1.direktoriaus

2.techninio direktoriaus

3.komercijos direktoriaus

4.direkoriaus padėjėjos

5.vyriausiojo finansininko

6.personalo skyriaus viršininko

7.sekrėtorės mašininkės

8.archyvario

9.archyvo vedėjo

10.kasininko

11.saugos darbe tarnybos specialisto

12.tekimo –transporto skyriaus viršininko

13.darbų vykdytojo

14.statybos darbų vadovo

15.statybos įmonės meistro

16.vyriausiojo mechaniko

17.mechaniko

18.vyriausiojo energetiko

19.asmens atsakingo už šilumos ūkį

20.suvirintojo elektra ir dujomis

21.tekintojo

22.direktoriaus pavaduotojo

23.sandėlio vedėjo

24.vairuotojo

25.katilų operatoriaus (kūriko )

26.tekimo-transporto skyriaus vairuotojo-ekspeditoriaus

27.sargo

28.maitinimo įmonės gamybos vedėjos

29.maitinimo įmonės vyr. virėjos

30.maitinimo įmonės virtuvės darbininkės

31.administracinio pastato patalpų valytojos

32.gamybinių patalpų valytojos

33.administratorės ( autotransportas )

34.bendrųjų reikalų tvarkytojo

35.gamybinio padalinio vadybininko

36.ūkvedžio

37.pardavėjo

38.administratorės

39.parduotuvės buhalterės

40.kompiuterio operatoriaus apskaitininko

41.parduotuvės vedėjos pavaduotojos

42.teritorijos valytojos

42.staliaus

43.meistro

Ir kiti